طراحی جلد کتاب اندیشه اسلامی

طراحی جلد کتاب اندیشه اسلامی

  • نام پروژه : طراحی جلد کتاب اندیشه اسلامی
  • خدمات : طراحی جلد کتاب
  • نام سفارش دهنده : دانشگاه علمی کاربردی
  • برنامه های استفاده شده : ایلستریتور – فتوشاپ
  • وبسایت شرکت : www.faranegar-pendar.com

⇐  بازگشت به GALLERY