طراحی بسته بندی کرم دست و پوست نرمال بیکن

طراحی بسته بندی کرم دست و پوست نرمال بیکن

 • نام پروژه : طراحی بسته بندی کرم دست و پوست بیکن
 • خدمات : طراحی بسته بندی
 • نام سفارش دهنده : شرکت فرانگر پدیده هستی ( برند بیکن )
 • برنامه های استفاده شده : ایلستریتور – فتوشاپ
 • وبسایت شرکت : www.faranegar-pendar.com

⇐  بازگشت به GALLERY

طراحی بسته بندی لوسیون بدن بیکن

طراحی بسته بندی لوسیون بدن بیکن

 • نام پروژه : بسته بندی لوسیون بدن بیکن
 • خدمات : طراحی بسته بندی
 • نام سفارش دهنده : شرکت فرانگر پدیده هستی ( برند بیکن )
 • برنامه های استفاده شده : ایلستریتور – فتوشاپ
 • وبسایت شرکت : www.faranegar-pendar.com

⇐  بازگشت به GALLERY

طراحی بسته بندی میسلار واتر بیکن

طراحی بسته بندی میسلار واتر بیکن

 • نام پروژه : میسلار واتر بیکن
 • خدمات : طراحی بسته بندی
 • نام سفارش دهنده : شرکت فرانگر پدیده هستی ( برند بیکن )
 • برنامه های استفاده شده : ایلستریتور – فتوشاپ
 • وبسایت شرکت : www.faranegar-pendar.com

⇐  بازگشت به GALLERY

طراحی کارت ویزیت شرکت صدرا نگار

طراحی کارت ویزیت شرکت صدرا نگار

 • نام پروژه :  کارت ویزیت شرکت صدرا نگار
 • خدمات : طراحی کارت ویزیت
 • نام سفارش دهنده : شرکت صدرا نگار
 • برنامه های استفاده شده : ایلستریتور – فتوشاپ
 • وبسایت شرکت : www.sadranegar.ir

⇐  بازگشت به GALLERY